FPT Play Box – Box Truyền Hình Internet

2.500,000 1.800,000

Chuẩn kết nối USB
Tính năng Dolby
Kết nối Wifi 2.4Ghz/5Ghz