Hiển thị một kết quả duy nhất

-36%
-28%
-7%
13.500,000 12.500,000